top of page

ONZE GROEPEN

BFA6FD8F-6519-47A9-B344-DCD9B677E2C0_edi

De Jagertjes en de Ienies

Het dagritme van de individuele baby sluit de eerste periode zoveel mogelijk aan op het ritme thuis tenzij dit niet in het belang van het kind lijkt. Dan vindt overleg met de ouders plaats.
Langzamerhand krijgt het groeps-gebeuren een centrale plaats en eten de kinderen bijvoorbeeld mee aan tafel.
In de dreumesfase maken kinderen weer een grote ontwikkeling door (motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zindelijkheids-gebeuren). Een veilige omgeving, zowel letterlijk als sociaal-emotioneel, is dan een belangrijke voorwaarde om te leren ervaren wat je allemaal kunt en om je te durven ontwikkelen. Naast de verzorgende taak van de pedagogische medewerker neemt de begeleidende en stimulerende taak een grotere rol in.

De Minimollen en de Uiltjes

De Jagershof heeft twee peutergroepen. Wanneer een kind van twee jaar binnenkomt, is deze groep het meest voor de hand liggend. Het kind kan in de groep blijven tot hij/zij naar de basisschool gaat. Deze leeftijdsgroep vraagt van de pedagogisch medewerkers een goed organisatievermogen en een goede inrichting van de groepsruimte om zowel de jongere als de oudere kinderen tot hun recht te laten komen. Een voordeel is, dat de jongere kinderen van de oudere leren. De pedagogisch medewerkers maken goede afspraken t.a.v. de taakverdeling en werken veel in groepjes. Elk kind is anders en moet de gelegenheid krijgen om zich zoveel mogelijk op eigen wijze en zijn tempo te kunnen ontwikkelen, wij werken dan ook met UK en Puk.
UK & Puk laat dreumesen en peuters actief spelen, ontdekken en groeien. Hierbij draait het niet alleen om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen, ontdekken en bewegen. Precies wat ukken het liefst doen!

Elke maand werken wij dan ook met een ander thema en hierbij horen dan ook de benodigde leuke knutselwerkjes en activiteiten

44F71A65-47F1-45AE-8B57-41CF0AD71028.jpe
A382C348-9912-410D-B79D-82F9035988E7_edi

De Mollen en de Wolven

De BSO is bij de Jagershof onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën nl 4-7 jaar en 7-12 jaar en hebben de  beschikking over 5 ruimtes binnen de Jagershof, een grote buitenplein en natuurgebied gelegen naast de Jagershof.
Deze onderverdeling is gemaakt  daar de sociaal-emotionele verschillen tussen kinderen van onderbouw en  de bovenbouw ons inziens verschillend zijn. Wij houden rekening met de verschillende behoeften van jongere en oudere kinderen. Oudere kinderen krijgen meer vrijheid, meer inspraak en de activiteiten zijn afgestemd op hun leeftijd en behoeften. Voor de BSO geldt dat kinderen worden opgevangen in zogenaamde basisgroepen.
Kinderen eten en drinken over het algemeen in een vaste groep in een eigen ruimte. Elke BSO benut tijdens de dag het gehele gebouw zo optimaal mogelijk. Door in verschillende 5 ruimtes, verschillende activiteiten aan te bieden, krijgen de kinderen meer spelkeuze en ruimte om zich te ontwikkelen. De kinderen van de BSO worden per dag gekoppeld aan een medewerk(st)er in groepjes van 10 kinderen. In deze groepen zullen zij verschillende activiteiten doen, door middel van een rouleersysteem. Dit zorgt voor duidelijkheid naar de kinderen, maar ook naar de ouders en zorgt voor minder druk op de groepen.

Onze groepen: Ons team
bottom of page