De Jagershof -  Flexibele kinderopvang
 
Ziek zijn is vaak een mengeling van feitelijk iets waarnemen en een inschatting maken hoe iemand zich hierdoor voelt. De eindbeslissing of een kind al dan niet op de groep kan blijven, wordt genomen door de groepsleiding.
Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening gehouden worden met het belang van de andere kinderen en de groepsleiding zelf.
Wanneer de groepsleiding beslist dat het kind opgehaald moet worden, wordt met de ouder besproken waarom dat zo is en maken we afspraken door wie en hoe laat het kind wordt opgehaald en wat de groepsleiding tot deze tijd doet met het kind.
 
Meer informatie vind u in ons informatieboekje